Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Сапарева баня за мандат 2023 - 2027

Стратегията за управление на общинската собственост  на Община Сапарева баня е разработена в съответствие  с изискванията на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост на базата на задълбочен анализ на състоянието по управлението и разпореждането  с общинската собтвеност. Стратегията обхваща периода 2023 – 2027 година, като регламентира:

 

·        Основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

·        Основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставт под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

 

         Разпореждането  на настоящата стратегия е продиктувано от нормативните изисквания и от необходимостта да се усъвършенства дейността на  Общинския съвет и Общинската администрация, като основа за разработване  и на годишните програми за управление и разпореждане с имотите, за отчитане на приоритетите на  общинското развитие, при разработването на  проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстването за получаване на кредити от финансови  институции, международни програми и проекти.

С нея се определя политиката за развитие на общинската собственост, управлението й придобиването на общинска собственост, разпореждането с част от нея, както и стопанската дейност на общината. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане. Разработването на стратегията е продиктувано както от нормативните изисквания, така и от необходимостта за развитие на плановото начало при дейността на общинския съвет и общинската администрация за надграждане на свършеното до момента.

         Общинската собственост е материалната основа на местното самоуправление. 

 

Стратегията за управление на общинската собственост  на Община Сапарева баня за мандат 2023 - 2027 е достъпна в прикачения файл.