Общинска администрация > БюджетПринтирай

Покана за публично обсъждане проекта на бюджет за 2024 г. на община Сапарева баня

 

                                                                                         П  О  К  А  Н  А

                                                    за публично обсъждане проекта на бюджет за 2024 г. на

                                                                               община Сапарева баня

 

На 22.01.2024г. (ПОНЕДЕЛНИК) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2024г. на община  Сапарева баня

          На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 22.01.2024. (ПОНЕДЕЛНИК), от 12.00 ч., в заседателната зала на община Сапарева баня ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на общината  за 2024 г.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2024 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет -  Сапарева баня.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес sap_oba@abv.bg, както и да се  предоставят в деловодството на Община Сапарева баня ,  не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Сапарева баня

 

 

            КАЛИН ГЕЛЕВ,  КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ