Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 28.12.2023г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня на 28.12.2023г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Сапарева баня

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

 

1.      Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1897-7/12.12.2023г.

         ОТНОСНО:  Издаване на Разрешително за водовземане  от минерална вода

2.      Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-2793-1/12.12.2023г.

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“.

3.     Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1656-4/13.12.2023г.

        ОТНОСНО: Разглеждане и приемане на План за противодействие на тероризма в Община Сапарева баня.

4.     Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-176-9/15.12.2023г.

ОТНОСНО: Замяна на идеални части от имоти, съсобствени между Община Сапарева баня и ‘’ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ’’ ЕАД, с цел прекратяване на собственост  

5.      Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-2086-1/18.12.2023г. 

ОТНОСНО: Замяна на недвижими имоти – частна собственост, с недвижим имот – частна общинска собственост

6.      Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-2931-1/18.12.2023г. 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината

7.     Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № 206/18.12.2023г.

  ОТНОСНО: Отчет на инвестиционната програма на „ВиК Паничище” ЕООД за 2023г. и Подробна инвестиционна програма за 2024г.

8.      Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1834-1/19.12.2023г.

ОТНОСНО: :  Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена от него сграда

9.      Други

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов