Общински съвет > Състав на ОбСПринтирай

Състав на ОбС- Сапарева баня -мандат 2023-2027 г.

адв. Костадин Николов, председател на ОбС Сапарева баня, тел.0707 22365, email: obc_sbanya@abv.bg

 

Състав на ОбС Сапарева баня:

1. Костадин Николов- председател на ОбС Сапарева баня 

2. Николай Мертекчийски

3. Любомир Георгиев

4. Иван Куйов

5. Станислав Попов

6. Светослав Андреев

7. Явор Дамянов

8. Николай Фарфаров

9. Йордан Камджилов

10. Славчо Павлов

11. Иван Базиргянов

12. Александър Мутавчийски

13. Васил Маргин

 

Контакти:

тел.0707 22365

email: obc_sbanya@abv.bg

 

1.  Общински съвет Сапарева баня създаде седем постоянни комисии с Решение №.... от Протокол №.../...... и определи следния брой членове към всяка комисия както следва:

1.1. ТСУ (Териториално селищно устройство ) - 5 броя членове;

1.2. Образование, култура, вероизповедание, опазване и поддържане на архитектурни паметници - 3 броя членове;

1.3. Бюджет, финанси, евроинтеграция - 5 броя членове;

1.4. Транспорт, безопасност на движението и обществен ред - 3 броя членове

1.5. Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване - 3 броя членове;

1.6. Селско, горско стопанство и околна среда - 3 броя членове;

1.7. Комисия за противодействие на корупцията /КПК /.

 

2.   Определя следните членове към създадените Постоянни комисии:

Постоянни комисии:

2.1.  ТСУ (Териториално селищно устройство )- 5 броя членове.

2.1.1.  Николай Мертакчийски- Председател на Комисията

2.1.2.  Васил Маргин

2.1.3.  Явор Дамянов

2.1.4.  Йордан Камджилов

2.1.5.  Светослав Андреев

 

2.2. Образование, култура, вероизповедание, опазване и поддържане на  архитектурни паметници- 3 броя членове.

2.2.1.  Никола Фарфаров - Председател на Комисията

2.2.2.  Иван Базиргянов

2.2.3.  Станислав Попов

 

2.3. Бюджет, финанси, евроинтеграция- 5 броя членове.

2.3.1.  Любомир Георгиев - Председател на Комисията .

2.3.2.  Никола Фарфаров

2.3.3.  Васил Маргин

2.3.4.  Иван Куйов

2.3.5.  Светослав Андреев

 

2.4. Транспорт, безопасност на движението и обществен ред- 3 броя членове.

2.4.1.  Иван Куйов- Председател  на Комисията

2.4.2.  Йордан Камджилов

2.4.3.  Александър Мутавчийски

 

2.5. Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване- 3 броя членове.

2.5.1.  Славчо Павлов – Председател на Комисията

2.5.2.  Станислав Попов

2.5.3.  Явор Дамянов

 

2.6. Селско, горско стопанство и околна среда- 3 броя членове.

2.6.1.  Светослав Андреев - Председател на Комисията

2.6.2.  Любомир Георгиев

2.6.3.   Явор Дамянов

 

2.7. Комисия за противодействие на корупцията /КПК /– 3 броя членове.

2.7.1. Иван Куйов - Председател на Комисията

2.7.2.  Никола Фарфаров

2.7.3. Йордан Камджилов