Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на тържествена сесия за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на Община Сапарева баня и кметове на кметства

 

Покана 

за свикване на тържествена сесия за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на Община Сапарева баня и кметове на кметства

 

                Във връзка с писмо на Областния управител на област с административен център Кюстендил с вх. № П-1650 от 06.11.2023г. и негова Заповед №ОА-РД-14-178/06.11.2023г., на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Областния управител на област с административен център – Кюстендил свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Сапарева баня.

Заседанието ще се проведе на 13.11.2023 г. в град Сапарева баня, ул. „Германея“ № 1 в малкия салон на Община Сапарева баня от 11:00 часа при следния дневен ред:


Част Първа: Ръководи се от Областния управител

1. Откриване и приветствие от Областния управител към новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

2. Информация от Председателя на общинска избирателна комисия за резултатите от избора на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

3. Връчване на удостоверения на новоизбрания кмет на община Сапарева баня, кметове на кметства и общински съветници от Председателя на Общинска избирателна комисия – Сапарева баня.

4. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на община и кметовете на кметства съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

 

Част Втора:  Ръководи се от най-възрастния общински съветник

1. Избор на председател на общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3, във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА. 

2. Избор на временна комисия за изработване на проект за правилник за работата на общинския съвет и постоянните комисии към него.

 

 

 

                                                                               ВрИД  Кмет: /П/

                                                                                          /Славчо Коларски/

         съгл. заповед № ОА-РД-01-14-150/27.10.2023г. на ОУ гр.Кюстендил