Общинска администрация > БюджетПринтирай

Тримесечен отчет към 30.09.2023 г.

Документите са достъпни в прикачения файл.