Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №9/02.07.2012 г.

Препис - извлечение от Протокол №9/02.07.2012 г. на заседание на ОбС е достъпен в прикачения файл

Прикачени файлове

Препис (1.45 MB)