Общината > Природни ресурсиПринтирай

Природа и климат

Община Сапарева баня обхваща част от северозападния дял на Рила, южните склонове на Верила и част от котловината Долно поле. Релефът е разнообразен, включва равнинна част в котловината, част от долината на река Джерман, високи и стръмни склонове в Рила и ниски и заоблени върхове по Верила. Надморската височина варира от 600 до 2600 м, което е предпоставка за разнообразния физикогеографски облик с характерна флора и фауна.

Климатът е преходно-континентален. Състоянието на околната среда е много добро, което се дължи и на факта, че тук няма развита дейност за добив и преработка на рудни и нерудни изкопаеми. Няма също изградена промишленост, която с производствената си дейност да замърсява въздуха, водите и почвата. Това определя територията на община Сапарева баня като изключително чист в екологично отношение район и много подходящ за планински туризъм, летен и зимен отдих, с добра база и за упражняване на различни видове зимни спортове.

 

Прикачени файлове

Климат (619.88 KB)