Профил на купувачаПринтирай

Публична покана за изготвяне на инвестиционен проект на фаза идеен проект за обект: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: "Изготвяне на инвестиционен проект на фаза идеен проект за обект: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Сапарева баня - водопровод и канализация".

Покана 

Документация за участие е достъпна в прикачените файлове