Общинска администрация > БюджетПринтирай

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Документите са достъпни в прикачения файл.