Технически услуги > Регистър на издадени разрешения за строежПринтирай

Регистър на издадени разрешенията за строеж 2022г.

Регистър на издадени разрешения за строеж 2022 година 

 


 

№ ПО РЕД

 

 

 

      №/ДАТА

 

 

 

ВЛЯЗЛО В СИЛА НА

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 

 

 

   СТРОЕЖ/ОБЕКТ

 

 

 

       ОБХВАТ

 

 

1.

1/25.01.2022г.

З-2466-2

21.01.2022г.

Крум Георгиев Ковачев

УПИ/п-л/ VII-1748 кв.58 по плана на с.Сапарево

Постройка  от  доп. застрояване-спомагателна сграда

2.

2/31.01.2022г.

З-76

17.01.2022г.

Георги Иванов Джоргов

Поземлен имот с идент.№62520.100.20, местност “Турските гробища” по КК на село Ресилово

Цех за преработка  на дървесина и водоплътна  изгребна яма ЗП-288.13м2, РЗП -288.13 м2

3.

3/31.01.2022г.

З-127

25.01.2022г.

Маркрил ЕООД

УПИ /п-л/ XXI-60,кв.90 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.341 по КК на гр.Сапарева баня

Еднофамилна жилищна сграда 1, еднофамилна жил. Сграда тип 2 “Къща за гости”, обслужваща пристройка към басейн и басейн

4.

4/09.02.2022г.

З-157

31.01.2022г.

Евгени Кирилов Наумов

УПИ /п-л/ XVII-481,кв.74 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.121 по КК на гр. Сапарева баня

Постройка от допълващо застрояване- лятна кухня ЗП-45м2 и РЗП -45м2

5.

5/09.02.2022г.

З-110

24.01.2022г.

Евгения Стоянова Петкова -Йорданова

УПИ /п-л/ XХV-1184,кв.23 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.1243 по КК на гр. Сапарева баня

Еднофамилна жилищна сграда, постройка от допълващо застрояване - гараж и лятна кухня “навес”

6.

6/15.02.2022г.

З-104-2

10.02.2022г.

Елка Йорданова Мертакчийска

ПИ 65365.32.161 “Фетиш дере” по КК на гр.Сапарева баня

Жилищна сграда от доп. Застрояване с предназначение- сграда за инвентар

7.

7/16.02.2022г.

З-260-1

16.02.2022г.

Община Сапарева баня

Улица с о.т. 277-265-268, ул. С о.т. 263-262;262-284;ул. С о.т. 262-261 по плана на гр. Сапарева баня

Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа кв. 112-121 гр. Сапарева баня

8.

8/16.02.2022г.

З-1823

23.09.2021г.

З-1823-2

04.11.2021г.

З-1823-5

З-1823-7

З-1823-9

З-1823-10

От 04.02.2022г.

“Фреш маркет 2009” ООД

УПИ /п-л/ XXVIII-1016, за общ. Обслужване, кв. 31 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.1272 по КК на гр.Сапарева баня

Магазин за хранителни стоки, представляващ 1-ви етап на строеж “Свободностоящи сгради за общ. обслужване”

9.

9/23.02.2022г.

З-239

14.02.2022г.

Георги Петров Белчински,

Цветанка Йорданова

Белчинска

УПИ /п-л/ XIII-422,  кв.64  по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.212 по КК на гр.Сапарева баня

Преустройство на обект с ид.№65365.601.212.7 по КК на гр.Сапарева баня от търговски павилион в магазин за промишлени стоки

10.

10/02.03.2022г.

З-295

21.02.2022г.

“ЧЕЗ Разпределение България” АД

Улица с о.т. 226-502-227 ,ул. Германея по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.869 по КК на гр. Сапарева баня

Външно ел. захранване с кабел НН тип СВТ изтеглен в тръбна мрежа от същ. КРШ до проектен ГЕТ

11.

11/02.03.2022г.

З-110-5

01.03.2022г.

Евгения Стоянова Петкова -Йорданова

УПИ /п-л/ XХV-1184,  кв.23  по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.1243 по КК на гр.Сапарева баня

Плътна ограда с L-24.86m

12.

12/09.03.2022г.

З-335

25.02.2022г.

“Йонеда” ЕООД

УПИ /п-л/ XIХ-2549,  кв.98  по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.298 по КК на гр.Сапарева баня

Пристройка и надстройка на МК за настаняване на туристи “А” с ид. №65365.601.298.2  и пристройка и надстройка на сграда за адм. Обслужване с ид.№65365.601.298.1 по КК на гр. Сапарева баня и преустройството им в Къща за гости

13.

13/15.03.2022г.

З-2403-3

11.03.2022г.

ЧЕЗ Разпределение България АД

Началото на трасето УПИ /п-л/ II,кв.2 и трасе улица с о.т. 32-31-30-29-2 с. Паничище и през имотна граница на УПИ /п-л/ I-кв.4

Изместване на ел.табло на имотна граница съгласно решение на КЕВР.Изместване местоположението на табло на х.Бор и захранване с кабелна линия ниско напрежение от ТП” Промишлено строителство”

14.

14/29.03.2022г.

З-350-2

29.03.2022г.

Димитрина Иванова Гергова,

Иво Любомиров Гергов

УПИ /п-л/ VII-2783,2780  кв.110  по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.1120 по КК на гр.Сапарева баня

Малкоетеажна многофамилна жилищна  сграда

15.

15/29.03.2022г.

З-225-1

29.03.2022г.

Борислав Валериев Гълъбов

УПИ /п-л/ ХIV-1380  кв.9  по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.1080 по КК на гр.Сапарева баня

Eднофамилна жилищна сграда

16.

16/29.03.2022г.

З-364

04.03.2022г.

Ви Ви Ай инвестмънт АД

ПИ 65365.31.52, м. Черемидарнико по КК на гр.Сапарева баня

Сграда за охрана

17.

17/29.03.2022г.

З-271-2

17.03.2022г.

Виви-7 ЕООД

УПИ /п-л/ ХХIV-2716, за хотел  кв.105а  по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.939 по КК на гр.Сапарева баня

Плътна ограда L-62.48m

18.

18/31.03.2022г.

З-2197

09.11.2021г.

З-2197-3

23.12.2021г.

З-2197-5

03.02.2022г.

З-2197-6

17.02.2022г.

 

Методи Михайлов Белчински

ПИ №65365.32.425, местност Фитиш дере по КК на гр. Сапарева баня

Еднофамилна жилищна сграда ЗП-128.50м2

РЗП-243.30м2

19.

19/05.04.2022г.

З-424-2

30.03.2022г.

Иванка Георгиева Евстратиева

ПИ с ид.№65365.32.161, м. “Фетиш дере” по КК на гр.Сапарева баня

Жилищна сграда

20.

20/06.04.2022г.

З-426-2

05.04.2022г.

Кирил Георгиев Коритаров

УПИ XX,кв.95 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.305 по КК на гр.Сапарева баня

Пристройка към съществуваща жилищна сграда с ид.№65365.601.305.1 по КК на гр.Сапарева баня

21.

21/12.04.2022г.

З-563

29.03.2022г.

З-563-1

12.04.2022г.

Никола Матеев Попниколов

ПИ с ид.№65365.36.78, местност “Кузни бунар” по КК на гр. Сапарева баня

Плътна ограда с L-41.10m

22.

22/18.04.2022г.

З-2370

З-2370-1

04.04.2022г.

Борима УУД ООД

ПИ с ид.№65365.46.57 по КК на гр. Сапарева баня

Цех за производство на палета ЗП-272.55м2, РЗП-272.55м2

23.

23/19.04.2022г.

З-428

14.03.2022г.

З-428-2

07.04.2022г.

З-428-3

18.04.2022г.

Павел Николов Павлов

УПИ /п-л/ VII-106,кв. 23 по плана на село Ресилово

Сграда на основното застрояване-еднофамилна жилищна сграда, ЗП-161.40м2

РЗП-302.30м2

24.

24/03.05.2022г.

З-366

04.03.2022г.

З-366-1

03.05.2022г.

Рила Мегатур ООД

С начало на трасето от УПИ III-за общ. Обслужване ,кв.86 по плана на гр. Сапарева баня с ид.№65365.601.981 по КК  по улица с о.т. 225-226-502 по рег. План /ул.Германея с ид.№65365.601.870, №65365.601.840 и №65365.601.869 по КК по улица с о.т. 502-460 по рег. План с ид.№65365.601.835 по КК до УПИ V- за хотел, басейн и паркинг, кв. 126 по рег. план с ид. №65365.601.99 на гр. Сап.баня

Водопроводно отклонение з аминерална вода с L-248m. за захранване на обекти - Сграда за общ. Обслужване с предназначение “Хотел” и “Басейн с паркинг”

25.

25/03.05.2022г.

З-368

04.03.2022г.

З-368-1

03.05.2022г.

Рила Мегатур ООД

С начало на трасето от УПИ III-за общ. Обслужване ,кв.86 по плана на гр. Сапарева баня с ид.№65365.601.981 по КК  по улица с о.т. 225-226-502 по рег. план /ул.Германея с ид. №65365.601.870, №65365.601.840 и №65365.601.869 по КК по улица с о.т. 502-460 по рег. План с ид.№65365.601.835 по КК до УПИ V- за хотел, басейн и паркинг, кв. 126 по рег. план с ид. №65365.601.99 по КК на гр. Сап.баня през УПИ IV- за баня и поликлиника, кв.126 по рег.план с ид.№65365.601.941 по КК до имотната граница на УПИ III- за пувни басейни и общ. обслужване, кв.126 по рег.план с ид.№65365.601.97 по КК и до имотната граница на УПИ IX - за плувни басейни и общ. Обслужване”, кв.126 по рег.план с ид.№65365.601.940 по КК

Водопроводно отклонение за минерална вода с L-328м.

26.

26/03.05.2022г.

З-367

04.03.2022г.

З-367-1

03.05.2022г.

“Луч-91” ЕООД

С начало на трасето от УПИ III-за общ. Обслужване ,кв.86 по плана на гр. Сапарева баня с ид.№65365.601.981 по КК  по улица с о.т. 225-226-502 по рег. план /ул.Германея с ид. №65365.601.870, №65365.601.840 и №65365.601.869 по КК по улица с о.т. 502-460 по рег. план с ид.№65365.601.835 по КК до УПИ V- за хотел, басейн и паркинг, кв. 126 по рег. план с ид. №65365.601.99 по КК на гр. Сап.баня през УПИ IV- за баня и поликлиника, кв.126 по рег.план с ид.№65365.601.835 по КК до имотната граница на УПИ III- за пувни басейни и общ. обслужване, кв.126 по рег.план с ид.№65365.601.99 по КК и до имотната граница на УПИ IX - за плувни басейни и общ. Обслужване”, кв.126 по рег.план с ид.№65365.601.941 по КК

Водопроводно  отклонение  за мин.вода с L-326м., за захранване на обект Градска баня

27.

27/10.05.2022г.

З-720

19.04.2022г.

“Дако 15” ЕООД

С начало на трасето от подземен резервоар за мин.вода с V-1000m3,находящ се в УПИ/п-л/ III- за общ. Обслужване,кв.86 по рег.план на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.981 по КК по улица с о.т. 226-274 по рег.план /ул.Пчела/ с ид.№65365.601.848 по КК ,улица с о.т. 274-275-276-277-278-307-308-309-310-300-299 по рег.план /ул.Паничище/ с ид.№65365.601.847 по КК улица с о.т. 299-330-329 по рег.план /ул. Явор/ с ид.№65365.601.865 и други до поз. имот № 65365.35.107 местност Фръчковица по КК на гр.Сапарева баня

Водопроводно  отклонение  за мин.вода с L-1399.33м., за захранване на строеж Сграда за общ. Обслужване  с предн. “ресторант”, “басейн 1 и 2” и “площадкови мрежи и алейно осветление”

28.

28/11.05.2022г.

З-1549

16.08.2021г.

З-2480

29.12.2021г.

З-867

10.05.2022г.

Елена Любенова Динева

Николай Кирилов Динев

София Кирилова Халачева

УПИ /п-л/ IX-2532,2533.кв.102 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.385 по КК на гр.Сапарева баня

Еднофамилна жилищна сграда ЗП-151.18м2, РЗП-281.12м2

29.

29/11.05.2022г.

З-613

05.04.2022г.

З-613-2

27.04.2022г.

Стефано Любомиров Петрушев

УПИ /п-л/ XV-1532,кв.49 по плана на село Сапарево

Плътна ограда с L-31.00м.

30.

30/25.05.2022г.

З-709-2

25.05.2022г.

“Рила Спа Енд Клуб” ЕООД

УПИ /п-л/ V, кв.101 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.1211 по КК на гр. Сапарева баня

Жилищни сгради за нуждите на собствениците.Постройка от допълващо застрояване -лятна кухня

31.

31/25.05.2022г.

З-709-3

25.05.2022г.

“Рила Спа Енд Клуб” ЕООД

УПИ /п-л/ V, кв.101 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.1211 по КК на гр. Сапарева баня

Басейн джакузи с обем 1.48м3

32.

32/01.06.2022г.

З-824-2

01.06.2022г.

Сийка Йорданова Йоцева, Спас Станкев Йоцев

УПИ /п-л/ ХХVI, кв.34 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.603.644 по КК на гр. Сапарева баня

Пристройка към съществуваща сграда с ид.65365.603.466.1 по КК на гр.Сапарева баня

33.

33/01.06.2022г.

З-824-2

01.06.2022г.

“ВИВИ-7” ООД

УПИ /п-л/ ХХIV, за хотел, кв.105 а по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.939 по КК на гр. Сапарева баня

Допълващо застрояване - гараж- ЗП-147.00м2, РЗП-147.00м2

34.

34/01.06.2022г.

З-921

18.05.2022г.

“Марио Мото “ ООД

УПИ /п-л/ IX,  кв.42  по плана на село Сапарево

Надстройка и преустройство на сграда за общ. обслужване с предн. “Зеленчуков магазин и хлебопродавница” в Офис и склад за авточасти”

35.

35/01.06.2022г.

З-323

24.02.2022г.

З-323-2

21.04.2022г.

З-323-4

20.05.2022г.

Благой Галчов Стоянов

ПИ №65365.32.208, местност Богородица по КК на гр.Сапарева баня

Две двуетажни жилищни сгради  включващи подобекти: Двуетажна жилищна сграда А и Двуетажна жилищна сграда  Б

36.

36/03.06.2022г.

З-504-2

03.06.2022г.

Георги Костадинов Маринков

Мариана Костадинова Маринкова

УПИ /п-л/ ХV- 1091, кв.28 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.316 по КК на гр. Сапарева баня

Надстройка на същ. жилищна сграда с ид.№65365.602.361 по КК на гр.Сапарева баня

37.

37/03.06.2022г.

П-644-1

03.06.2022г.

Наталия Методиева Дончева,Катя Драганова Котева,Милен Емилов Колев,Мария Георгиева Чомакова

УПИ /п-л/ V- 494 и VI -493, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.120 и ид.№ 65365.602.119  по КК на гр. Сапарева баня

Плътна ажурна ограда

38.

38/03.06.2022г.

З-692-4

03.06.2022г.

Валентин Павлов Несторов

Методи Павлов Несторов

УПИ /п-л/ I- 1653, кв.1aпо плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.686   по КК на гр. Сапарева баня

Пристройка към жилищна сграда с ид.№65365.602.686.1 по плана на КК на гр.Сапарева баня

39.

39/07.06.2022г.

З-710-3

03.06.2022г.

Георги Любенов Виячев

УПИ /п-л/ III, кв.40 по плана на село Овчарци

Едноетажна жилищна сграда

40.

40/08.06.2022г.

З-487-6

11.11.2022г.

З-487-7

22.12.2022г.

З-487-9

15.03.2022г.

П-72

08.06.2022г.

Райна Славева Пачаръзова

Станислав Валентинов Пачаръзов,

Диана Валентинова Венкова, Любчо Георгиев Пачаръзов

УПИ /п-л/ ХII, кв.37 по плана на село Овчарци

Еднофамилна жилищна сграда ЗП-112м2, РЗП-112м2

41.

41/16.06.2022г.

З-692-3

16.06.2022г.

Валентин Павлов Несторов

Методи Павлов Несторов

УПИ /п-л/ I-1653,кв.1а по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.686 по КК на гр.Сапарева баня

Ограда L-25.16м2

42.

42/29.06.2022г.

З-131

10.06.2022г.

З-131-1

29.06.2022г.

Васил Милчов Гиздов

УПИ /п-л/ III-13,кв.5 по плана на село Ресилово

Постройка от допълващо застрояване -работилница , ЗП-50,75м2, РЗП- 50.75м2

43.

43/01.07.2022г.

З-904

17.05.2022г.

З-564

24.06.2022г.

Борислав Иванов Иванов

УПИ /п-л/ VIII-1145,кв.26 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.243 по КК на гр.Сапарева баня

Надстройка на съществуваща жилищна сграда с ид.№65365.602.243.1 по КК на гр.Сапарева баня

 

Надстройка на съществуваща жилищна сграда с ид.№65365.602.243.2 по КК на гр.Сапарева баня

 

ЗП-157.60м2

РЗП-287.25м2

 

 

44.

44/01.07.2022г.

З-553

24.06.2022г.

Стефан Кирилов Петров

ПИ с ид.№65365.32.19, местност “Св. Богородица” по КК на гр.Сапарева баня

Плътна ограда с L-14.80м.

45.

45/01.07.2022г.

З-554

24.06.2022г.

Емилия Миткова Петрова

ПИ с ид.№65365.32.42, местност “Горнио герен” по КК на гр.Сапарева баня

Плътна ограда с L-35.95м.

46.

46/06.07.2022г.

З-674

29.06.2022г.

Кирил Олегов Петров

Георги Олегов Петров

ПИ с ид.№65365.57.5, местност “Под друмо” по КК на гр.Сапарева баня

Плътна ограда с L-67.08м.

47.

47/12.07.2022г.

З-233-1

05.07.2022г.

“КА ПАРК” ООД

ПИ с ид.№65365.24.13, местност “До банята” по КК на гр.Сапарева баня

Плътна ограда с L-24.40м.

48.

48/12.07.2022г.

З-568-3

11.07.2022г.

Цветан Славков Василев

Иванка Кирилова Василева

УПИ /п-л/ ХLIII-1295, кв.3а по плана на гр.Сапарева  баня с ид.№65365.602.1327 по КК на гр.Сапарева баня

Еднофамилна жилищна сграда

49.

49/З-693-2

30.06.2022г.

З-693-2

30.06.2022г.

Кристина Георгиева Георгиева

УПИ /п-л/ IХ-228, кв.44 по плана на гр.Сапарева  баня с ид.№65365.603.85 по КК на гр.Сапарева баня

Еднофамилна жилищна сграда

50.

50/З-567-3

11.07.2022г.

З-567-3

11.07.2022г.

Славянка Славчова Василева

УПИ /п-л/ ХLV-1295, кв.3a по плана на гр.Сапарева  баня

Еднофамилна жилищна сграда

51.

51/З-1032

01.07.2022г.

З-1032

01.07.2022г.

Котлоремонт ЕООД

С начало на трасето от подземен резервоар за мин.вода с обем 1000;3,находящ се в УПИ /п-л/ III- за общ. Обслужване кв.86 по рег.план на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.1212 по КК на гр.Сапарева баня по улица с о.т. 226-502 по рег.план на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.870,№ 65365.601.840, №65365.601.869 по КК

Водопроводно отклонение за водоснабдяване с мин.вода с обща дълж. 376м.

52.

52/З-1123

11.07.2022г.

З-1123

11.07.2022г.

П и М Консултинг АД

УПИ /п-л/ IV - за общ. Обслужване,кв.202 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.1304 по КК на гр.Сапарева  баня

Пристройка  и преустройство на сграда от доп. застрояване в съблекалня, обс. Помощен и летен бар,басейндетска площадка и зона за отдих

53.

53/З-1051

04.07.2022г.

З-1051

04.07.2022г.

Ивайло Симеонов Георгиев

УПИ /п-л/ ХХI - ,кв.100 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.265  по КК на гр.Сапарева  баня

Сграда от допълващо застрояване -обслужваща постройка с джакузи ЗП-20.66м2,РЗП-20.66м2

54.

54/З-523-1

26.04.2022г.

З-386

20.06.2022г.

З-1133

12.07.2022г.

Фреш Маркет 2009 ООД

УПИ /п-л/ ХХVIII - 127 за жил. обслужване,кв.87  по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.430  по КК на гр.Сапарева  баня

Две жилищни сгради - жил. сграда А и жил. сграда Б

55.

55/З-386

20.06.2022г.

З-1133

12.07.2022г.

З-386

20.06.2022г.

З-1133

12.07.2022г.

Фреш Маркет 2009 ООД

УПИ /п-л/ ХХVIII - 1016 за общ. Обслужване,кв.31  по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.1272  по КК на гр.Сапарева  баня

Магазин за промишлени стоки и офиси, предст. 2ри етап на строеж “Свободностоящи сгради за общ. Обслужване”

56.

56/З-1158

15.07.2022г.

З-1158

15.07.2022г.

Петранка Александрова Никлина

УПИ /п-л/ ХVII - 733 за общ. Обслужване,кв.50 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.603.113  по КК на гр.Сапарева  баня

Реконструкция на покрив на жилищна сграда с ид.№65365.603.113.1по КК на гр.Сапарева баня

57.

57/З-1269

28.07.2022г.

З-1269

28.07.2022г.

Денка Йорданова Божилова

УПИ /п-л/ ХVIII - 2736 за общ. Обслужване,кв.107 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.601.13  по КК на гр.Сапарева  баня

Едноетажна жилищна сграда

58.

58/03.08.2022г.

З-1193

20.07.2022г.

“Агроинвест 86” ООД

Поземлен имот с ид.№ 65365.24.203,местност Грамчова чешма по КК гр. Сапарева баня

Басейн с обем 97.3м3

59.

59/З-1194

20.07.2022г.

З-1194

20.07.2022г.

“Агроинвест 86” ООД

 

 

Поземлен имот с ид.№ 65365.24.203,местност Грамчова чешма  по КК гр. Сапарева баня

Комплекс от 6 броя двуетажни бунгала,водоплътна изгребна яма и плътна ограда с L-13.60м.

60.

60/З-1360

05.08.2022г.

З-1360

05.08.2022г.

Елена Златкова Гюзелева

Поземлен имот с ид.№ 65365.44.39,местност  Челяковото  по КК гр. Сапарева баня

Допълващо застрояване- навес за паркиране на автомобили

61.

61/З-1472

18.08.2022г.

З-1472

18.08.2022г.

“Лейк Хаус “ЕООД

УПИ /п-л/ XVI- за общ. обслужване кв.5 по плана на село Паничище

Къща за гости и доп. застрояване гараж-навес

62.

62/З-1455

16.08.2022г.

З-1455

16.08.2022г.

Румен Ивайлов Станков

УПИ /п-л/ VII-1381,кв.9  с ид.№65365.602.1313 по КК на гр. Сапарева баня  

Сграда от доп. застрояване с предназначение “магазин за хранителни стоки”

63.

63/З-1440

15.08.2022г.

З-1440

15.08.2022г.

Лилия Кирилова Здравкова

УПИ /п-л/ VII-2726,кв.127  с ид.№65365.601.87  по КК на гр. Сапарева баня

Еднофамилна жилищна сграда и доп. застрояване изгребна яма

64.

64/З-1377

07.09.2022г.

З-1377

07.09.2022г.

Николай Людмилов Бурановски

УПИ /п-л/ ХI-2732,2733, кв.107  с ид.№65365.601.19  по КК на гр. Сапарева баня

Плътна ограда L-96.25m2

65.

65/П-638

18.05.2022г.

П-638

18.05.2022г.

Община Сапарева баня

Канализационен колектор от РШ- 12, РШ-22-ПИ 65365.24.624,65365.43.208,65365.43.201 и 65365.25.1205 по КК на гр.сапарева баня

Клон 1-422-421-420 рег.план с ид.№65365.601.828 и 65365.601.816 КК нс гр.Сапарева баня

Клон 3-449-457-446-447-420-451-419-418 по рег.план с ид.№65365.601.816 и 65365.601.846 по КК на гр. Сапарева баня

Клон 4- 435-443-444-445-456-446 по рег.план с ид.№ 65365.601.830;65365.601.826;65365.601.816 по КК на гр.Сапарева баня

Клон 5-232-450-449 рег.план с ид.№65365.830;65365.601.825 и 65365.601.826 по КК на гр. Сапарева баня

Клон 6-450-449 рег.план с ид.№65365.601.825;65365.601.824’65365.601.816 по КК  на гр.Сапарева баня

Клон 7-437-439-440-441-416-417 рег.план с ид.№65365.601.829;65365.601.765;65365.24.624 по КК

Клон 8-428-441 рег.план с ид.№65365.601.829 по КК на гр.Сапарева баня

Клон 9-436-437-438-455-429-489-427-492-416 рег.план с ид.№65365.601.830;65365.601.765 и 65365.49.40 по КК на гр.Сапарева баня

Клон 10-428-441 рег.план с ид.№65365.601.830 и 65365.601.829 по КК на гр. Сап.баня

Главен клон I-65365.24.624;65365.43.208;65365.43.201 и 65365.25.1205 по КК на гр.Сап. баня

Улична канализация кв.105- III- и довеждащ колектор с L-2580.89м

66.

66/З-1377

09.08.2022г.

З-1377

09.08.2022г.

Николай Людмилов Бурановски

УПИ /п-л/ ХI-2732,2733, кв.107  с ид.№65365.601.19  по КК на гр. Сапарева баня

Еднофамилна жилищна сграда ЗП-104.02м2

РЗП-169.64м2

67.

67/З-1207-5

26.09.2022г.

З-1207-5

26.09.2022г.

Виви- 7 ЕООД

УПИ /п-л/ ХХIV-271 - за хотел, кв.105A  с ид.№65365.601.19  по КК на гр. Сапарева баня

Плътна ограда с L- 44.84м

68.

68/З-1600-1

27.09.2022г.

З-1600-1

27.09.2022г.

Борислав Георгиев Владимиров

ПИ 65365.24.198 ,м.Грамчова чешма по КК на гр.Сапарева баня

Сграда от доп. застрояване с предназначение лятна кухня с РЗП-24.61м2

69.

69/З-1645

13.09.2022г.

З-1645

13.09.2022г.

ЕТ “Тодор Попов- ДЕМТ”

ПИ с ид.№65365.23.539, местност “Зад Гюргево” по КК на гр.Сап. баня

Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на инвентар

70.

70/З-1515-2

04.10.2022г.

З-1515-2

04.10.2022г.

Мариана Маринова Христова

Отавио ди муро

УПИ /п-л/ ХVIII-1653 -  кв.6  с ид.№65365.602.535  по КК на гр. Сапарева баня

Пристройка и реконструкция на жилищна сграда с ид.№65365.602.535.1 по КК на гр.Сап. баня

71.

71/З-1724

19.09.2022г.

З-1724

19.09.2022г.

  Електроразпределителни мрежи Запад “АД

С начало на трасето от ТП “Сапарева баня-5” с ид.№65365.602.959.1 по КК на гр. Сапарева баня, находящ се в поземлен имот с ид.№65365.602.959, минаващ през поз.имот с ид.№65365.602.1034 по КК на улица с о.т. 393-392-391 по рег. План на гр.сапарева баня/ул. Буйов рид/ с ид.№65365.602.1062 и №65365.602.964 по КК през ПИ №65365.602.1027 по КК,  минаващ през ПИ 65365.35.34 и №65365.35.180 по КК до табло ТЕПО 2-П монтирано на последен стълб, разположен между границата на ПИ 65365.35.74 и 65365.35.75 ,местност “Над селото” по КК на гр. Сапарева баня

Въшно кабелно електрозахранване НН с L- 350m. за обекти “Еднофанмилна  жил. Сграда,”Еднофамилна жил. Сградаи тип 2-А,б и в”, разположени в ПИ с ид.65365.35.74, местност Над селото по КК; за обекти “Еднофамилни жил. Сграда”; еднофамилна жил. Сграда; еднофамилни жил. Сгради тип 2 А и Б, разположени в ПИ №65365.35.75 , местност “Над селото” по КК

72.

72/З-1836

03.10.2022г.

З-1836

03.10.2022г.

Мария Методиева Янкова

Поземлен имот с ид.№65365.44.188, местност “Челяковото” по КК на гр. Сапарева баня

Постройка от допълващо застрояване “Склад” ЗП- 60.51м2, РЗП-60.51м2

73.

73/З-1837

03.10.2022г.

З-1837

03.10.2022г.

Мария Методиева Янкова

Постройка от допълващо застрояване

Потройка от допълващо застрояване “Склад с лятна кухня”, ЗП-72.77м2, РЗП-72.77м2

74.

74/З-1975-5

11.10.2022г.

З-1975-5

11.10.2022г.

“Електроразпределение мрежи Запад”АД

УП с о.т. 226-225-224/ул. Германея/ ПИ 65365.601.870

Външно захранване с кабел НН бил САВТ в изкоп от нов икди до ново ТПО и ИКД на помпа за мин. вода

75.

75/З-1753-1

12.10.2022г.

З-1753-1

12.10.2022г.

Мария Методиева Янкова

Постройка от допълващо застрояване

Постройка от допълващо застрояване - Склад с лятна кухня ЗП-72.77м2, РЗП-72.77м2

76.

76/З-1956

14.10.2022г.

З-1956-1

02.11.2022г.

З-1956

14.10.2022г.

З-1956-1

02.11.2022г.

Калоян Иванов Бояджиев

УПИ /п-л/ VII-1182,кв. 23 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.418 по КК на гр. Сапарева баня

Постройка от дпълващо застрояване - лятна кухня - барбекю ЗП-84м2, РЗП -84м2

77.

77/З-2171

07.11.2022г.

З-2171

07.11.2022г.

Димитър Йорданов Джоргов, Татяна Йорданова Джоргова

УПИ /п-л/ III-3146, за общ. Осблужване, кв. 124 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.1209 по КК на гр.Сапарева баня

Къща за гости

ЗП-227.31м2

РЗП-684.89м2

78.

 

78/16.11.2022г.

З-2141

02.11.2022г.

“Електроразпределителни мрежи запад” ЕАД

С начало на трасето от същ. ТП Гювийски цех, находящ се в УПИ XXIV-1016- за общ/ обслужване ,кв.31 по плаа на гр.Сапарева баня, минаващ по улица  с о.т. 51-52 по рег. План на гр. Сапарева баня с ид.№65365.602.1084, 65365.602.1056 и 65365.602.1085 по КК , по улица с о.т. 255-254-253 по рег. План с ид.№ 65365.602.1052 по КК по улица с о.т. 253-252 по рег. План на гр. Сапарева баня с ид. 65365.602.1055 по КК по улица с о.т. 252-284-262 по КК с ид. 65365.602.1054 по КК до темо 1-п и темо 1-п съответно монтирани на границите на УПИ I-3050 и VИ-3093, кв.114 по плана на гр. Сапарева баня

Външно кабелно електрозахранване ХХ с L-395м. за захранване на обект:Двуетажна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ I- 3050, кв. 114  по рег план  на гр. Сапарева баня с ид.№ 65365.602.705 по КК и малкоетажна жилищна сграда в УПИ VI-3093, кв.114, по КК на гр.Сапарева баня

79.

 

79/18.11.2022г.

З-2221

11.11.2022г.

Вергил Георгиев Кацов

Поземлен имот с ид.№65365.32.188, местност Герено по КК на гр. Сапарева баня

Плътна ограда L-2065m

80.

80/22.11.2022г.

З-2298

22.11.2022г.

Румяна Николова Попова

УПИ /п-л/ VII-49, кв.91 по плана на гр.сапарева баня с ид.№ 65365.602.339 по КК на гр. Сапарева баня

Надстройка на съществуваща сграда сид.№65365.601.3391 по КК на гр.Сапарева баня

81

81/29.11.2022г.

З-2105-1

29.11.2022г.

Фактор ЕООД

УПИ /п-л/ LXXX кв.74 по плана на гр. Сапарева баня с ид.№ 65365.602.1200 по КК

Стоманена тераса на сграда с ид.№65365.602.1200.1 по плана на гр.Сап. баня

82

82/29.11.2022г.

З-2297

22.11.2022г.

“Лейк Хаус 22” ЕООД

УПИ /п-л/ XVII  за общ. обслужване, кв.5 ,село Паничище

4 броя къщи за гости и постройка за  персоанл

83

83/29.11.2022г.

З-1661

14.09.2022г.

З-1661-2

16.11.2022г.

Стойка Йорданова Николова

Дончо Методиев Николов

С начало на трасето от ТП “БАН”, находящ се в УПИ VII- за парк, кв.92 по плана на гр. Сапарева баня с ид.№65365.601.1028 по КК на гр. Сапарева баня

Външно кабелно електрозхранване с обща дълж. 210м. за захранване на обект “Сграда за адм, обслужване”, Къща за настаняване А и къща за настаняване и къща

84

84/29.11.2022г.

З-2117

31.10.2022г.

З-2117-2

21.11.2022г.

Анастасия Георгиева Давкова

УПИ XXVII-197. кв.46 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.603.306 по КК на гр. Сап. баня

Плътна ограда с L-54.60m

85

85/12.12.2022г.

З-2362

30.11.2022г.

Петър Иванов Кръстев

УПИ /п-л/ XVI-687 кв.53 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№ 65365.603.21 по КК на гр. Сап. баня

Сграда от доп застрояване а предназначение лятна кухня/гараж

86

86/15.12.2022г.

З-2456

15.12.2022г.

“Фактор” ЕООД

ПИ с ид.№65365.32.103, м. Света вода по КК на гр. Сапарева баня

Плътна ограда с L-15.96м

87

87/29.12.2022г.

З-2480

20.12.2022г.

“Рила спа енд юклуб “ ЕООД

УПи /п-л/ V, кв. 101 по плана на гр. Сапарева баня с ид.№65365.601.121 по КК на гр. Сапарева баня

 

Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. Енергия с мощност до 10kw., монтирана върху постройка от допълващо застроявяне - навес

 

88

88/29.12.2022г.

З-2175

08.11.2022г.

З-2175-2

12.12.2022г.

Мариана Атанасова Угрева

Диана Атанасова Николова

Кирил Михайлов Николов

УПИ /п-л/ III-594,кв. 96 по рег. План на гр.сап. Баня с ид.№65365.602.5 по КК на гр. Сапарева баня

Едноетажна многофамилна жилищна сграда, включваща секция 1, секция 2 и секция 3