Общински съвет > Декларации по чл.12 от ЗПУКИПринтирай

Ретистър на подадените ежегодни декларации от кметовете на кметства по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Регистрите са достъпни в прикачните файлове.