Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Краткосрочна и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ приети с Решение № 675 от Протокол № 44/27.04.2023г. на заседание на ОбС

Програмите са достъпни в прикачените файлове.