Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 25.05.2023г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.05.2023г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-33/  16.05.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 167 „з”

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-34/  16.05.2023г.                                                                                                             

    ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 57 „e”

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-35/  16.05.2023г.                                                                                                             

    ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 58 „в

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-36/  16.05.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 33к

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-1045-1/ 19.05.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№ З-1135-1/ 19.05.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО:Отдаване под наем на самостоятелен обект- публична общинска собственост

7.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. П-765-1/ 19.05.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот- публична общинска собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка- Дирекция „Социално подпомагане”- Дупница за нуждите на ИРМ Сапарева баня

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-1138-1/ 19.05.2023г.                                                                                                             

   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-1120-1/19.05.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване и/или преминаване

10.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. П-711-3 19.05.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Даване на съгласие за прокарване на временен път, през имот- публична общинска собственост

11.      Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1022-1/ 10.05.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня”

12.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-38/ 18.05.2023г.                                                                                                             

   ОТНОСНО: Изменение на решение №220 по протокол №15 от 26.11.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня по отношение на т.1 и 2

13.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-37/ 18.05.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Изменение на решение №221 по протокол №15 от 26.11.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня по отношение на т.1 и 2

14.  Други

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин