Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Наредбата и приложенията са достъпни в прикачените файлове.