Технически услуги > Регистър на решенията и заповедите за допускане на ПУППринтирай

Актуален регистър на разрешенията и заповеди за допускане на ПУП 2021 година

Заповед

ЗАЯВЛЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ВИД ПУП

ОБХВАТ

 

РД-00-01

06.01.2021

3-2161

09.12.2020

Васил Йорданов Соколов

Станка Стойнева Соколова

Истилиян Йорданов Соколов

Раодстина Йорданова Косовска

Изм. на ПУП-ПР

УПИ/п-л/ VI-512

УПИ/п-л/ V-513

Кв.63 по плана на с. Ресилово

РД-00-2

06.01.2021

3-1760

30.09.2020

3-1760-2

09.11.2020

Елена Любенова Динева и Кирил Николов Динев

Комплексен проект ПУП-изм. на ПР

УПИ /-п-л/ IX-2532,2533, ‘’За общ.обсл’’,кв.102 по плана на гр. Сапарева баня , с ид.65365.601.385 по КК на гр.Сапарева баня

РД-00-3

23.02.2021

3-163

29.01.2021

Николай Георгиев Кралев

Комплексен проект

УПИ/п-л/ XIII-2537 , кв.99 по плана на гр. Сапарева баня с идент.№65365.601.910 по КК на гр. Сапарева баня

РД-00-4

30.03.2021

служебно

Община Сапарева баня

ПУП изм. на ПР

Улица с о.т,33:34:35:36 и УПИ/п-л/ III,кв.9 по плана на с. Ресилово , общ. Сапарева баня

РД-00-5

30.03.2021

служебно

Община Сапарева баня

ПУП изм. на ПР

УПИ/п-л/ ,кв.11 по плана на с.Паничище

РД-00-6

13.04.2021

3-574

22.03.2021

Спас Станков Йоцов

Георги Димитров Йоцов

ПУП-изм на ПР и ПЗ

УПИ /п-л/ XVII-1445 кв.34 по плана на гр.Сап.баня

РД-00-7

08.06.2021

3-811/2021г.

3-811-1

08.06.2021г.

П и М ‘’ Консултинг ’’ АД

ПУП-изм. на ПР и изготвяне на ПЗ

УПИ/п-л/ IV,Vкв.202 и кв.202 гр.Сап.баня

РД-00-8

16.06.2021

 

Община Сапарева баня

Изменение на ПР

 

РД-00-9

19.07.2021

3-1000

28.05.2021г.

Георги Кирилов Коритаров

Изменение на ПР

XX - Кв.95 №65365.601.305 по КК на гр.Сапарева баня

РД-00-10

27.09.2021

3-971

26.05.2021г.

‘’ Анотекс-2014 ‘’ ЕООД

ПУП-ПЗ-ПР

УПИ/п-л/ VIII-315,VII-316,IX-317 кв.15 по плана на с.Ресилово

 

РД-08-11

20.10.2021

3-2221

21.12.2021г.

Зафирка Стоилова Пешкова,Георги Костадинов Пешов,Надежда К. Пешова и Веска Г. Грахлъова

Изм. на ПР и ПЗ

УПИ/п-л/VI-2251  кв.5  с.Сапарево

РД-08-12

20.10.2021

3-1234

25.06.2021г.

3-1234-4

06.10.2021г.

Георги Божилов Славков

Валери Божилов Славков

Изменение на ПР

УПИ I-2550 , II-2550 , XX-2550 III - кв.100 по плана на гр.Сапарева баня

РД-08-13

15.11.2021

3-1969

15.10.2021г.

Станислав Георгиев Грошков

Изменение на ПР

УПИ XIX-253 , XV-253  кв.26 с.Овчарци

РД-08-14

16.11.2021

3-1380-3

14.09.2021г.

Георги Иванов Жишкин,Владимир Иванов Жишкин и Любка Иванова Жишкина

Изменение на ПР

УПИ VII-1844 кв.36 с.Сапарево

РД-08—15

26.11.2021

3-2185

08.11.2021г.

Георги Любенов Виячев

Частично изм. на ПУП-ПР

УПИ - IX-2422 кв.95 Сапарева баня

РД-00-16

01.12.2021

 З-2176-2

01.12.2021г.

Христо Георг. Милтенов и Димитър Георг. Милтенов

 Изменение на ПР

 УПИ III-905

УПИ XV-900

УПИ XIV-899, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня

 

РД-00-17

06.12.2021

 З-2262

22.11.2021г.

Георги Хр. Кръпчански

 Изменение на ПР

УПИ ХХIV,

УПИ XХV-2549

УПИ XXIII-2549, кв.98 по плана на гр.Сапарева баня

 

РД-00-18

14.12.2021

 З-1946-1

07.12.2021г.

 ”Интерполис транс СБ” ЕООД

 Изменение на ПР

 УПИ ХI-662,

УПИ IV-660

УПИ V-661

УПИ X-663 , кв.57 по плана на гр.Сапарева баня