Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за месец 02.2023 г.

Документите са достъпни в прикачения файл.