Технически услуги > ОбявленияПринтирай

РЕШЕНИЕ № CO -27- ЕО/2023 г. на Директора на РИОСВ- София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решението е достъпно в прикачения файл.

Прикачени файлове

Решение № CO-27-EO от 2023г. (246.67 KB)