Профил на купувачаПринтирай

Oткрита процедура за избор на изпълнител за: Доставка на хранителни продукти за учебно, детско и социално заведения

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за: „Доставка на хранителни продукти за учебно, детско и социално заведения в община Сапарева баня:

Обособена позиция/лот 1: ОДЗ „Света Анна" - гр. Сапарева баня

Обособена позиция/лот 2: ОУ „Христо Ботев", гр. Сапарева баня,

Обособена позиция/лот 3: Домашен социален патронаж - гр.Сапарева баня" .

Разгледайте връзките:
Решение
Обявление

Документацията за участие бе достъпна до 17.00 часа на 25.06.2012г