Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №398 от Протокол 26/ 25.11.2021г., в сила от 01.01.2022г.; изм. и доп. с Решение №573 от Протокол №37/27.10.2022г.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №398 от Протокол 26/ 25.11.2021г.,  в сила от 01.01.2022г.; изм. и доп. с Решение №573 от Протокол №37/27.10.2022г.

 

 

Наредбата е достъпна в прикачения файл.