Технически услуги > Регистър на издадени разрешения за строежПринтирай

Регистър на заверени технически паспорти от 2019 до 2022 година включетелно

Регистърът е достъпен в прикачения файл.