Общината > НаселениеПринтирай

Население

Местоположението на община Сапарева баня до голяма степен определя малкия брой населени места и тяхното разположение в близост до общинския център. В общината има 4 населени места. Най-голямото е общинският център Сапарева баня с население 3 814 жители. Общият брой на населението е 7 540 жители за цялата община. Този брой остава относително стабилен през последните години, което прави общината едно от малкото изключения на фона на общо за страната отрицателни демографски показатели.


Специфично за общината е относително равномерното разпределение на жителите в отделните населени места. Няма населени места с под 100 или под 500 жители. Населението и на трите населени места извън общинския център е над 1000 жители, което предполага развита социална инфраструктура, гарантирано здравно обслужване поради компактността и концентрация на учебни заведения, които да отговарят на нуждите на всички възрастови групи учащи се.

 

Население към 31.12.2018г.

 
Общини

Общо

В града

В селата

 

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Сапарева баня

6600

3295

3653

3487

 1733

1754

3137

1562

1611

 

Актуални Таблици на населението по постоянен и настоящ адрес - ГРАО.