НовиниПринтирай

СЪОБЩЕНИЕ по ЧЛ. 32 от ДОПК от 09.11.2022г.. за уведомление на лица изброени в списък, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на Община Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, ет.3

 

СЪОБЩЕНИЕ по ЧЛ. 32 от ДОПК  от 09.11.2022г.

Публикувано на 09.11.2022г. /сряда/

Валидно до 23.11.2022г. /сряда/

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на Община Сапарева баня, ул. „Германея“ №1, ет.3 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

СПИСЪКА НА ЛИЦАТА И СЪОБЩЕНИЯТА ВИЖТЕ ПО-ДОЛУ