НовиниПринтирай

Съобщение във връзка с Решение на №СО-116 -ЕО/2022г. на Директора на Регионална инспекция на околната среда и водите- София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъци на територията на община

Решението е достъпно в прикачения файл.