Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка от Калин Гелев- кмет на Община Сапарева баня за приемане на нова Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня и отмяна на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дей

Докладната записка, наредбата, уведомлението и предварителната оценка са достъпни в прикачените файлове.