НовиниПринтирай

Заповед №РД-07-85/02.11.2022г. на Директора на Областна дирекция "Земеделия"- Кюстендил за определяне на Комисия относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани

 

На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ. във връзка е чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня за календарната 2023 година.

 

Със задача: да ръководят сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански единици, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в съответното землище за календарната 2023 година по реда, определен в ЗСПЗЗ.

 

Заповедта е достъпна в прикачения файл.

Прикачени файлове

Заповед №РД-07-85/02.11.22г. (443.69 KB)