НовиниПринтирай

СЪОБЩЕНИЕ ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ НАПОМНЯ, ЧЕ ДО 28 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА НА РЕГИСТРАЦИЯ ПОДЛЕЖАТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ /КЛАДЕНЦИ, ГЕРАНИ, СОНДАЖИ И ДР. СЪОРЪЖЕНИ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН“  НАПОМНЯ, ЧЕ ДО 28 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА НА РЕГИСТРАЦИЯ ПОДЛЕЖАТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ  /КЛАДЕНЦИ, ГЕРАНИ, СОНДАЖИ И ДР. СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ ПОЛЗВАНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ В БИТА/, РАЗПОЛОЖЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ, ЗА КОИТО ДО 27 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА НЕ СА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА  БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ ДО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ ГР.БЛАГОЕВГРАД, А ТАКА СЪЩО И ЧРЕЗ СЪОТВЕТНИЯ КМЕТ НА  ОБЩИНА, КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО.

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ:

·       ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА;

·       НЕ Е  НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ;

·       ГРАЖДАНИ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ПРЕДХОДЕН МОМЕНТ НЕ ПОДАВАТ ПОВТОРНО ЗАЯВЛЕНИЕ.

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО  /РГ2/  Е НАЛИЧЕН В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ И В КМЕТСТВАТА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА, КАКТО И СЪЩОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ СВАЛЛЕНО  ОТ ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РОЙОН“:  https://wabd.bg/content/заявления-и-декларации /образци  - на - заявления/.