НовиниПринтирай

Община Сапарева баня съобщава на заинтересованите лица и обществеността, за изготвено инвестиционно намерение за „Основен ремонт на път KNL 3190 в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.603.159 и 65365.57.9 по Кадастралната карта на гр.Сапа

О Б Я В А

        Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на заинтересованите лица и обществеността, за изготвено инвестиционно намерение за „Основен ремонт на път KNL 3190 в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.603.159 и 65365.57.9  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , община Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня.

          Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложена за разглеждане в Общинска администрация гр.Сапарева баня, считано от 26.10.2022 година.