НовиниПринтирай

Община Сапарева баня съобщава на заинтересованите лица и обществеността, за изготвено инвестиционно намерение за „Основен ремонт на път KNL 3192 в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65379.51.385; 65379.24.206; 65379.23.285; 65379.18.285 по Кад

О Б Я В А

        Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на заинтересованите лица и обществеността, за изготвено инвестиционно намерение за „Основен ремонт на път KNL 3192 в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65379.51.385; 65379.24.206; 65379.23.285; 65379.18.285 по Кадастралната карта на с.Сапарево , община Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня.

          Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложена за разглеждане в Общинска администрация гр.Сапарева баня, считано от 26.10.2022 година.