Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка от Калин Гелев- кмет на Община Сапарева баня за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услиги на територията на община Сапарева баня

Докладната записка, уведомлението и предварителната оценка са достъпни в прикачените файлове.