НовиниПринтирай

ГРАФИК НА ИНТЕРВЮТАТА ПО ПРОГРАМА «СТАРТ НА КАРИЕРАТА» за работни места заявени в Община Сапарева баня за заетост през 2022 година

                                                                                     УТВЪРДИЛ:……………

                                                                                     КАЛИН ГЕЛЕВ

                                                                                     Кмет на Община Сапарева баня

                                                                                              

 

                                          ГРАФИК НА ИНТЕРВЮТАТА ПО ПРОГРАМА «СТАРТ НА КАРИЕРАТА»

                                                                      за заетост през 2022 година

 

 

 

         Допуснатите кандидати от БТ «Дупница» за работните места заявени в Община Сапарева баня по Програма «Старт на кариерата» - 2022 година следва да се яват за интервю на 20.09.2022 година в сградата на Общинска администрация-Сапарева баня, ет. 3, в заседателна зала на Общински съвет в следните посочени часове:

 

 

 

Димитър Митев

 

 

10:00 часа

 

Симеон Николов

 

 

10:15 часа

 

Данислава Попова

 

 

10:30 часа

 

Евгени Петрунов

 

 

10:45 часа

 

 

Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите:

 

1. Заявление

2.Автобиография

3. Копие на диплома за завършено висше образование

 

Документите се подават в «Деловодство» в сградата на ОбА-Сапарева баня