Общината > ИкономикаПринтирай

Селско стопанство

Териториалните условия за развитие на селско стопанство са Разнообразни. Дупнишката котловина и ниските склонове на Планините са подходящи за развитие на растениевъдството, а По-високите и стръмни склонове за пасищно животновъдство.

Съществуват благоприятни природо -климатични условия за развитие на овощарство, парниково зеленчукопроизводство и млечно говедовъдство. Една от големите преимущества на общината е наличието на Минерална вода, което допринася за развитието на оранжерийното производство.

Към настоящия момент в общината са регистрирани 330 коне, 2 750 овце, 76 кози, 882 говеда.