НовиниПринтирай

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно- информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или ви

О Б Я В А

  

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно- информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

 

1. Със заповед № РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана/Командване КИПКО/, е разкрита процедура за обявяване на 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във военните формирования                                    на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

 

1.1 ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26340 - София (2 длъжности);

1.2 ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 46390 - София (6 длъжности);

1.3 ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38410 - София (3 длъжности);

1.4 ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 42650 - Копривщица (2 длъжности);

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ):

- имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнилите правото си на пенсия;

- годни са за военна служба;

- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- нямат друго гражданство;

- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- са психологично пригодни;

 

 

3. Място и срок за подаване на документи.

Кандидатите, които отговарят на посочените в т. 2 изисквания за обявените вакантни длъжности, в срок до 16.09.2022 г., подават лично писмено заявление до командира на Командване КИПКО, чрез териториалните структури на Централно военно окръжие (ЦВО).

 

При допълнителни въпроси, касаещи сключването на договорите за военна служба, свързани с възрастта за назначаване, необходими документи за кандидатстване, кандидатите да се обръщат към длъжностното лице, приемащо заявленията за допълнителна информация.

 

Телефони за информация в Командване КИПКО: 02/9226720; 02/9226721; 02/9226722 и 02/9226728;