НовиниПринтирай

Заповед № РД-05-206 от 16.06.2022г. на Директора на Регионална дирекция по горите- Кюстендил за ограничаване на достъпа на моторните превозни средства до гроските територии, горски пътища поотделии 97 ''1", 100 "2", 101 "5", 102 "2" попадащи в част от и

Заповедта можете да видите в прикачения файл.