НовиниПринтирай

Заключителна пресконференция по проект „Рекултивация на депо за закриване в Община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, по оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.

 

На 27.06.2022 г. (понеделник) от 11:00 ч. в зала на Общински съвет в сградата на Об. Сапарева баня (ул. „Гарманея“ № 1) беше проведена заключителна пресконференция по проект „Рекултивация на депо за закриване в Община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, по оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.

            Не пресконференцията присъстваха: г-н Калин Гелев - кмет на община Сапарева баня, г-н Любомир Терзийски - зам. областен управител на област Кюстендил, г-жа Гергана Михайлова - секретар на област Кюстендил, г-жа Емилия Елчинова - зам. кмет на община Сапарева баня, г-н Славчо Коларски - зам. кмет на община Сапарева баня.

            Бенефициентът по проекта е Сапарева баня. Общата стойност на проекта e 948 852,16 лв., от които цялата стойност е безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда 2014-2020 г.” в т.ч.: размер на финансиране от Европейски фонд за регионално развитие - 806 524,34 лева и национално съфинансиране - 142 327,82 лева.

Обща цел:  Подобряване на управлението на отпадъци на територията на община Сапарева баня и ограничаване на рисковете за околната среда и здравето на населението на територията на общината посредством осъществяване на техническа рекултивация на депото за неопасни отпадъци в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14.

Специфична цел: Извършване на техническа рекултивация на депото за неопасни отпадъци на община Сапарева баня с оглед изпълнение на задълженията на Р България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

            Проектът стартира на 31.07.2020 г. и ще приключи на 30.06.2022 г.

            В резултат на изпълнението на проекта е изпълнена успешно рекултивация на депо за закриване в Община Сапарева баня, което ще допринесе за подобряване на  здравето и качеството на живот на жителите и гостите на община Сапарева баня и подобряване на качеството на околната среда в община Сапарева баня.