НовиниПринтирай

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №100

Документацията и приложенията са достъпни в прикачените файлове.