НовиниПринтирай

Протоколи съставени на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

Протоколи съставени на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади