Общинска администрация > БюджетПринтирай

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.