НовиниПринтирай

Община Сапарева баня подписа допълнително споразумение с Агенция социално подпомагане, с което отново беше удължен срока на изпълнение  на  проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Сапарева баня“ . Изменена ще бъде и ставката за е

Община Сапарева баня изпълнява проект, който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Проектът стартира на 01.01.2021 година и ще продължи до 30.06.2022 година след подписване на Допълнително споразумение за удължаване на Договор № BG05FMOP001-5.001-0097-CO4.

Ставката за единица продукт – топъл обяд  се увеличава от 2.70 лв. на 2.90 лв., което влиза в сила от 01.03.2022 година!

  Социалната услуга  ще обхваща общо 80 броя потребители от всички населени места на общината.

Име на операцията: „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Име на бенефициента: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Начало: дата: 01.01.2021 г.

Край: дата: 30.06.2022 г.

Стойност: 89 583.89 лв.

 

 

 

Прикачени файлове

Табела Топъл обяд (347.80 KB)