НовиниПринтирай

Община Сапарева баня подписа допълнително споразумение с Агенция социално подпомагане, с което продължава проект,,Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19 в община Сапарева баня

Община Сапарева баня изпълнява проект , който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 , в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Проектът стартира на 01.01.2021 година и ще продължи до 30.09.2021 година след подписване на допълнително споразумение за удължаване на договор BG05FMOP001-5.001-0097-CO1 

 Социалната услуга обхваща 100 броя потребители от всички населени места на общината.

Име на операцията: ,,3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 "

Име на бенефициента: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ 

Начална дата: 01.01.2021 година

Крайна дата:30.09.2021 година

Стойност: 53 676,80

Прикачени файлове

Табела Топъл обяд (349.53 KB)