Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално – декоративни елементи, елементите на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Сапарева баня.

Проекта на Наредбата може да намерите в прикачения файл!