Технически услуги > ОбявленияПринтирай

О Б Я В Л Е Н И Е -На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 411, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, даване

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 411, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, даване на предварително съгласие за изменение на действащ проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на ОбС Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I, кв.14 и I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище и улици с осеви точки 198 – 197 – 187 ; 187 – 205 и 205 – 204 – 203 по регулационния план на с.Паничище, с Възложител „О.П.- Елос“ ЕООД   

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/