Общинска администрация > БюджетПринтирай

Покана до местната общност по разработване и съставяне на общински бюджет 2022 година

Поканата и заповедта можете да видите като прикачен файл.

 

Прикачени файлове

Заповед и покана (123.50 KB)