ИзбориПринтирай

ЗАЯВЛЕНИЯ!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - за избиратели с трайни увреждания и поставените под карантина

До 30 октомври (събота) вкл., избирателите с трайни увреждания с постоянен адрес в община Сапарева баня, които нямат възможност да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, могат да го направят в писмена форма чрез заявление по Образец.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или електронно заявление със същото съдържание на имейл sap_oba@abv.bg. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

Заявление за гласуване по настоящ адрес

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето също до 30 октомври (събота) вкл.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината или кметството по настоящия адрес на лицето.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

 

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 6 ноември включително.

 

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в Деловодството на община Сапарева баня от 05.10.2021 г. от 08:15 ч.  до 17:00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци –  на тел. 0707/2 33-78.