НовиниПринтирай

Във връзка с високите температури на териториата на цялата страна , наличието на суха растителност и висока степен на опасност от възникване на пожари Община Сапарева баня призовава всички жители и гости за отговорно отношение към собствената си и чужда б

Забранява се  почистването  на  земеделски земи  от техните ползватели и паленето на огън на открито,  както и на паленето на стърнища след приключването на жътвата.

Забранено е да се пали огън в гората! – Това може да става само на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Предварително си подгответе тупалки – от гума или на място от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата, необработваемите полски имоти, склоновете и други подобни!

Ако забележите признаци на пожар в гората – дим, мирис на изгоряло и пламъци – е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение

След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара на тел. 112! Подаваната информация да бъде коректна, като се съобщава точното място на възникналия пожар, какво гори, дали има застрашени хора, сгради и други

На нарушителите ща бъдат съставяни АУАН и налагани   санкции.