НовиниПринтирай

Конкурсна процедура обявена от ЦОИДУЕМ

Конкурсна процедура 33.20-2021г. за набиране на проектни предложения ,свурзани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното ни училищното образование-детски градини,училища,центрове за подкрепа за личностно развитие и други. Краен срок за кандидатстване: 31 август 2021 година ,17.30ч.

В качеството Ви на допустими кандидати по конкурсната процедура , Ви информираме , че в периода 16.08.2021г.-20.08.2021г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM -срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване . Допустимите кандидати и партньори ,желаещи да се включат в ZOOM-срещи , моля хда заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

Прикачени файлове

pismo (625.23 KB)