Общинска администрация > БюджетПринтирай

Тримесечен отчет за касово изпълнение бюджета към 31.03.2021 година

Отчета е достъпен в прикачен файл.

Прикачени файлове

тримесечен отчет 31.03.2021 (0.00 KB)