НовиниПринтирай

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ПРОЕКТ „ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ЗОНА ЗА ОТДИХ В ПАРК- ГЕЙЗЕРА“

 

Община Сапарева баня получи финансиране от МОСВ и ПУДООС чрез  одобрен проект с наименование „ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ЗОНА ЗА ОТДИХ В ПАРК - ГЕЙЗЕРА“ по Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2021г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ“ и сключи договор14060 от 05.04.2021г. с ПУДООС. Осигуреното финансиране е в размер на 9 999, 20лв с включено ДДС. Крайния период за изпълнение на проекта е до 30.11.2021г.

За реализирането на проекта е нужна и гражданската активност на жителите на града чрез доброволен труд, всеки може да се включи в почистването на замърсени площи на мястото за изграждането на детската площадка и зона за отдих на 20.05.2021г. от 13:30ч. в парк- Гейзера.

Чрез горепосочения проект и участието на гражданите в него се цели да бъде изпълнена и основната цел на проекта, а именно създаването на чиста околна и градска среда, и приобщаване на гражданите към „зелената идея“ и повишаване на екологичната култура в жителите на града.

Дейностите по проекта включват почистване, озеленяване, закупуване на нови детски съоръжения за деца от 2 до 12 годишна възраст, полагане на ударопоглъщаща саморазливна настилка, нови пейки и кошчета.