Технически услуги > Регистър на издадени разрешения за строежПринтирай

Регистър на издадени разрешения за строеж-2021 година

 

 

 

 

 

 

 

№ ПО РЕД

 

 

 

      №/ДАТА

 

 

 

ВЛЯЗЛО В СИЛА НА

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 

 

 

   СТРОЕЖ/ОБЕКТ

 

 

 

       ОБХВАТ

 

 

1.

3/10.02.2021г.

П-1402-9

29.01.2021г.

‘’Агрикроп’’ ЕООД

УПИ /п-л/ XXI-3049 за общ.обсл. ,кв.113 по плана на гр.Сапарева баня с идент.65365.602.746 по КК на гр.Сап.баня

Метално хале с предназначение ‘’Магазин за продажба на бетонови изделия

2.

1/26.01.2021г.

3-100

20.01.2021г.

‘’Рила Спа Енд Клуб’ ’ЕООД

УПИ /п-л/ V-За общ. обсл. Кв.101 по плана на гр.Сапарева баня с идент.65365.601.1105 по КК на гр.Сапарева баня

‘’Басейн до 100м2’’

3.

2/26.01.2021г.

3-94

19.01.2021г.

‘’Рила Спа Енд Клуб’ ’ЕООД

УПИ /п-л/ V-За общ. обсл. Кв.101 по плана на гр.Сапарева баня с идент.65365.601.1105 по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

4.

4/17.02.2021г.

3-272-1

16.02.2021г.

‘’Джерман-Елешница 2014’’ ООД

П.и.65365.58.19. м по КК на гр.Сап.баня

‘’Плътна ограда’’

5.

5/22.02.2021г.

3-261-1

15.02.2021г.

Сашко Йорданов Ставров

Поземлен имот с идент.65365.46.33 местност ‘’Средна вода’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

6.

6/23.02.2021г.

3-797-9

03.02.2021г.

Вичо Бойков Димитров

УПИ /п-л/ XX кв.8 по плана на с.Паничище

‘’Вилна сграда’’

7.

7/23.02.2021г.

3-1568-5

29.01.2021г.

Бисер Илчов Иванов

П.и.65365.30.125м ‘’Джерман слог’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Еднофамилна двуетажна жил.сграда’’

8.

8/23.02.2021г.

3-1197-6

09.02.2021г.

‘’Валявица –ВВМ’’ЕООД

П.и.65365.45.132 ‘’Стопански двор’’ по КК на гр.Сап.баня

Преустройство на същ.складова сграда 2 в хале за монтаж на машини за производство на пелети и Преустройство на същ.складова сграда 1 в хале за вторична обработка на дървен материал

9.

9/16.03.2021г.

3-298

22.02.2021г.

Красимир Йорданов Занев

Поз.имот с идент.65365.44.68 местност ‘’Янкова нива’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

10.

10/31.03.2021г.

3-1805-1

10.03.2021г.

‘’ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ’’АД

С начало на трасето от БКТП ‘’Релакс’’ находящ се в УПИ X-2641,кв.127 по плана на гр.Сап.баня , минаващ по улица с от.437-436-435-458 по регул.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.830 по КК на гр.Сап.баня по улица с от.458-4 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.825 по КК ,по улица с от.450-449 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.824 по КК до стълб 10 , разположение пред УПИ-XIV-2706,кв.105 гр.Сапарева баня

‘’Външно кабелно електрозахранване с L-265,80м за обект’’ ‘’Едноетажна жилищна сграда в УПИ /п-л/XIV-2706,кв.105 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.751 по КК на гр.Сап.баня

11.

11/09.04.2021г.

3-2280-5

09.04.2021г.

Анабел Димитрова Стоилова

УПИ /п-л/ VII-3013,кв.118 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.771 по КК на гр.Сап баня

‘’Сграда на основното застрояване с жил.предназначение и малка височина(до10м)

12.

12/09.04.2021г.

3-2000-4

09.04.2021г.

Валентин Методиев Кюрчийски

УПИ/п-л/ XVIII-за училище,кв.74 по плана на гр.Сапарева баня с идент.№65365.602.404 по КК на гр.Сапарева баня

Преустройство и промяна предназначена за идент №65365.602.404.8 по КК на гр.Сапарева баня

13.

13/09.04.2021г.

3-155-7

09.04.2021г.

‘’Мони бекс 66’’ООД

УПИ /п-л/ XII ,кв.126 по плана на гр.Сапарева баня с идент.№65365.601.1052 по КК на гр.Сапарева баня

‘’Сграда за общ.обсл. Аптека и Кафе аператив’’

14.

14/13.04.2021г.

3-725-10

13.04.2021г.

Катя Георгиева Никлина

Пл.№1961 по плана на с.Сапарево

Едноетажна пристройка към магазин за промишлени стоки и кафе аператив

15.

15/13.04.2021г.

3-563

19.03.2021г.

3-715

09.04.2021г.

Георги Стойнев Косовски

УПИ /п-л/ IV-551,552, кв.65 по плана на гр.Сапарева баня с идент.№65365.602.1262 по КК на гр.Сап.баня

Преустройство на селскостопанска сграда с ид.№65365.602.1262.1 по КК на гр.Сап.баня в ‘’Еднофамилна жил.сграда с пристройка и надстройка ‘’и ‘’Сграда от допълващо застрояване с предн.’’Лятна кухня’’

16.

16/21.04.2021г.

3-421/08.03.2021г.

3-423-1/01.04.2021г.

‘’ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ‘’ АД

ТМ 400KVA 20 (0,4) 0,231 KV В БКТП’’KN-7080/МБКТП 250KVA 20/0.4KV находящ се в УПИ X-2641 кв.127 по плана на гр.Сап.баня с идент.№65365.601.84 по КК и кабелна линия НН за външно електрозахранване с L-101м, с начало на трасето от БКТП ‘’Релакс’’ минаващо по улица с от.437-436-435-458 по рег.план на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.830 по КК до табло ГЕР,разположено пред УПИ-XXIV-2716 ‘’За хотел’’кв.105А по плана на гр.Сап.баня

‘’Подмяна на същ.трансформатор тип ТМ250 KVA /МБКТП/ 250 KVA 20/0.4 KV /с трансформатор ТИП ТМ 400KVA 20 (0,4) 0,231 KV В БКТП ‘’Релакс’’ KN-7080 и кабелна линия НН за външно електрозахранване’’

17.

17/28.04.2021г.

3-1848-5

27.04.2021г.

‘’Ка Парк’’ООД

П.и65365.24.654м ‘’Сиракова круша’’ по КК на гр.Сап.баня

‘’Ресторант,съблекални,басейн,джакузи,техн.помещения и гараж’’

18.

18/05.05.2021г

3-1829-05

20.04.2021г.

Емил Веселинов Трендафилов

УПИ /п-л/ V-429 кв.66 по плана на с.Ресилово

‘’Пътна сграда’’

19.

19/05.05.2021г.

3-2202-3

20.04.2021г.

Емил Веселинов Трендафилов

УПИ /п-л/ V-429 кв.66 по плана на с.Ресилово

Еднофамилна жил.сграда

20.

20/11.05.2021г.

3-2129-6

11.05.2021г.

Елена Георгиева Здравкова

Валентин Йорданов Здравков

Поз.имот с ид.65265.32.504,местност ‘’Герено’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

21.

21/11.05.2021г.

3-2127-6

11.05.2021г.

Йордан Иванов Джаджаров

Захарина Георг.Джаджарова

Поз.имот с ид.65265.32.502,местност ‘’Герено’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

22.

22/.11.05.2021г.

3-2128-6

11.05.2021г.

Кирил Василев Маргин

Поз.имот с ид.65265.32.503,местност ‘’Герено’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

23.

23/13.05.2021г.

3-428-3

11.05.2021г.

‘’Лавър 2015’’ООД

От трафопост в п.и.65365.35.107 и трафопост п.и.63565.210.101;65365.35.212 и 65365.35.193 по КК на гр.Сап.баня

Външно ел.захранване ниско напрежение на къща за настаняване на туриеби с външен басейн ‘’п.и.№65365.35.10м , ‘’Валявица’’ по КК на гр.Сап.баня с 2-114м.

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

26.