НовиниПринтирай

Покана за участие в проучване на проблемите и приоритетите във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие на Общината за периода 2021-2027 г.

Община Сапарева баня отправя покана към заинтересованите страни (граждани,бизнес,юридически лица с нестопанска цел) за участие в проучване на проблемите и приоритетите във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие на Общината за периода 2021-2027 г.

Документът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие и връзките с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния район и общия устройствен план на общината.Проучването се извършва чрез попълване на анкета в срок до 30.04.2021 г.,която е налична на следния интернет адрес: https://survey.bg/s/gzaKY_qGkQ 

Мнения и предложения до екипа , който разработва Плана за интегрирано развитие на Община Сапарева баня за периода 2021-2027 г.,можете да изпращате на следната електронна поща: piro_sap_oba@abv.bg

Търсим Вашето мнение!

Благодарим Ви за участието!